Om ekonomi

Vi har redan många lyckade hälsofrämjande projekt bakom oss som lett till inbesparingar. Ett liv och organisationerna inom hälsobranschen vill ge exempel på de ekonomiskt sett bästa projekten där människornas hälsa och välbefinnande har förbättrats. Läs om vilka betydande resultat och besparingar vi har nått genom att investera i hälsan.

Tillsammans kan vi göra Finland till en hållbarare nation, både hälsomässigt och ekonomiskt.