Vilka hälsogärningar anser du vara allra viktigast för dig?
Välj tre gärningar som du värdesätter högst och som du förväntar dig av din kandidat.

Hälsolöften