Petri Kaivanto

Seitsemän tähden liike,
Nylands valkrets
http://www.petrikaivanto.fi

Jag är en trestjärnig hälsokandidat! Läs om vilken typ av hälsofrämjande gärningar jag har förbundit mig till som riksdagsledamot.

En suuremmin usko holhoukseen, vaan sitä pitäisi pikemmin purkaa. Ennaltaehkäisy on kansantaloudellisesti kaikissa asioissa järkevää.

Hälsölöften

Jag förbinder mig att göra följande i fullmäktige:

Jag beaktar hälsoaspekten, även mentala hälsan i alla mina besluttaganden.

Jag lovar jobba för att lågtröskels tjänster och stöd finns på lika villkor till alla förfogande för levnadssätt, motionering samt mental hälsa, genom hela livscirkeln.

Jag undersöker möjligheter att minska på kostnaden för hälsovård genom att förbättra de förebyggande åtgärderna och tidigt ingrepp.

Jag lovar främja grundandet av sjukdomsspecifika rikstäckande kvalitetsregister, samt enhetliggöra vårdpraxis.

Jag anskaffar kännedom – jag träffar årligen minst en folkhälso-organisation.

Jag håller reda på min egna hälsa och välmående.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Pyrin siihen, että Suomen kansalaisilla on erikoissairaanhoidossa yhtäläiset oikeudet asuinpaikasta riippumatta. Mitään yksityistämistä ei tarvita, yksi valtakunnallisesti toimiva HUS 5 miljoonalle riittää.

Humanitäärinen maahanmuutto on lopetettava toistaiseksi kokonaan. Sen myötä on jo tullut kohtuuttoman suuria terveys- ja mielenterveysongelmia. Nyt on pidettävä huolta niistä, jotka ovat Suomen rajojen sisäpuolella laillisesti. Laittomat on pakkokäännytettävä.