Mika-Erik Walls

Mika-Erik Walls

Vänsterförbundet (Vf),
Esbo
http://www.mikaerikwalls.fi

Jag är en femstjärnig hälsokandidat! Läs om vilken typ av hälsofrämjande gärningar jag har förbundit mig till som fullmäktigeledamot.

Terveyserot ovat kasvaneet huolestuttavasti Suomessa edelleen viime vuosikymmenen aikana ja uhkana on, että koronakriisin seurauksena ei vain hoitovelka vaan myös terveyserot tästäkin vielä kasvavat. Suomen terveyspolitiikan tavoitteena on jo vuosikymmenten ajan ollut väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. Tavoitetta ei kuitenkaan ole saavutettu. Sosio-ekonomiset tekijät, asuinpaikkakunnan terveyspalveluiden saatavuus, perustason terveyspalveluiden asiakasmaksut, pääsy erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin jne. ovat asioita, jotka suurimmaksi osaksi ovat aivan liian pitkään olleet ongelmana Suomessa. Eriarvoistumiskehitys näkyy myös lasten ja nuorten osalta vahvasti mm. kotikaupungissani Espoossa, jossa kasvavalla osalla lapsista on sairauskuluvakuutukset - lapset ovat katoamassa perusterveydenhuollosta täällä, mikä johtaa myös lastenlääkäreiden katoamiseen julkisen terveydenhuollon puolella. Vuonna 2017 jo liki 500.000 suomalaislapsella oli sairauskuluvakuutus. Sote-uudistuksessa tulee pitää huolta entistä paremmin kaikista lapsista, nuorista ja lapsiperheistä - ei harvoista ja harvenevista. Liikunnan ja terveiden elämäntapojen merkitystä ei voi liikaa korostaa mutta syrjäytymisvaarassa olevat ja jo syrjäytyneet ihmiset tarvitsevat aivan erityistä tukea ja ohjausta palvelujärjestelmässämme myös tässä asiassa. Alueet eriytyvät, sekä koko maan tasolla että kaupunkien sisällä. Olen kuluneella valtuustokaudella toiminut vahvasti eriarvoistumisen torjumisessa niin terveys- kuin sosiaalipalveluissa sekä vammaispalveluissa ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten, vauvasta vaariin - terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden edistämisessä. Olen myös Espoon vammaisneuvoston varapuheenjohtajana erittäin sitoutunut edistämään erityisesti neurokirjon ihmisten perustason terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palveluiden huomattavasti nykyistä parempaa, laadukkaampaa ja yksilölliset ratkaisut ja mukautukset huomioivaa Espoota myös heille - he ovat järjestelmässämme usein väliinputoajia ja he tarvitsevät ehyet, yhtenäiset hoitopolut, hallinnonrajat ylittävän moniammatillisen yhteistyön tuoman osaamisen ja kaikki lain heille turvaaman palvelut. Myös omaishoitajien asemaa olen edistänyt kuluneella valtuustokaudella hartiavoimin - ilman heidän korvaamatonta työpanostaan, palvelujärjestelmämme romahtaisi. Tehtävää on siis vielä paljon jäljellä ja siksi haen jatkokautta valtuusto- ja lautakuntatyölleni!

Hälsölöften

Jag förbinder mig att göra följande i fullmäktige:

Jag förbinder mig att främja bedömning av konsekvenser för hälsa och välbefinnande vid beslut i min kommun.

Jag ser till att beslut om planläggning främjar promenader och cykling samt kommuninvånarnas möjligheter att vistas i naturen.

Jag ser till att det finns tillgängliga motionsanläggningar och motionstjänster som lämpar sig för olika slags motionärer i min kommun.

Jag främjar att min kommun använder måltidssystemet Hjärtmärket i de måltidstjänster som kommunen organiserar.

Jag förbinder mig vid att främja verksamhetsförutsättningarna för organisationer i min kommun, bl.a. genom verksamhetsunderstöd.

Även om vård- och landskapsreformen genomförs säkerställer jag att min kommun främjar invånarnas välbefinnande och hälsa i olika verksamheter, såsom i motions-, kultur- och ungdomstjänster.

Jag arbetar för att invånare och yrkesverksamma i min kommun känner till tjänster i organisationer som är verksamma i min kommun, såsom kamratgruppsverksamhet, rehabiliteringskurser och motionsgrupper.

Jag stöder att min kommun förstärker yrkesmänniskors kompetens att främja fysisk och psykisk hälsa inom småbarnspedagogik och i läroanstalter.

Jag ser till att min kommun har tydliga och regelbundna verksamhetsmodeller för samarbete mellan kommuner och organisationer.

Jag säkerställer att min kommun erbjuder stöd med låg tröskel för att stoppa användningen av tobaks- och nikotinprodukter.

Jag vill komplettera listan med följande hälsogärning och förbinda mig till den:

Vammaisten henkilöiden - lasten, nuorten ja aikuisten - terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kehittäminen on sydämenasiani. Itselläni toinen lapsistani on vaikeasti autistinen ja vaativaa erityistä tukea tarvitseva ja olen sitoutunut edistämään aivan erityisesti neurokirjon ihmisten perustason terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palveluiden huomattavasti nykyistä parempaa, laadukkaampaa ja yksilölliset ratkaisut ja mukautukset huomioivaa Espoota neurokirjon ihmisille - he ovat järjestelmässämme usein väliinputoajia ja he tarvitsevät ehyet, yhtenäiset hoitopolut, hallinnonrajat ylittävän moniammatillisen yhteistyön tuoman osaamisen - meillä on koko maassa varovastikin arvioiden toistasataa tuhatta neurokirjon diagnoosin saanutta ja monia tuhansia, joilla diagnoosia ei edes ole - heillä ei ole ehyitä, yhtenäisiä hoitopolkuja eivätkä he useinkaan saa tarvitsemiaan palveluita ja tukea. Lastensuojelussa neurokirjon lapset ovat hälyttävän suurena ryhmänä edustettuna; tämä kertoo isosta epäonnistumisesta palvelujärjestelmässämme, ja tähän meillä ei ole enää yhteiskuntanakaan varaa ja asia on korjattava - myös täällä Espoossa!