Maarit Koivisto

Vänsterförbundet (Vf),
Egentliga Finlands valkrets
https://www.facebook.com/maariteduskuntaan

Jag är en femstjärnig hälsokandidat! Läs om vilken typ av hälsofrämjande gärningar jag har förbundit mig till som riksdagsledamot.

Terveyden edistäminen on tärkeää sillä se ehkäisee tarpeetonta inhimillistä kärsimystä ja ennenaikaisia kuolemia. Terveyden edistäminen myös pitää yhteiskuntamme pyörät pyörimässä kun yhteiskunnan jäsenet pysyvät terveempänä ja toimintakykyisempänä ja pystyvät sen vuoksi paremmin osallistumaan yhteiskunnan ja omien yhteisöjensä toimintoihin. Lisäksi terveydenhuollon näkökulmasta terveyden edistäminen on tärkeää, jotta rajalliset terveydenhuollon resurssit saadaan riittämään useammalle ja hoidon laatu pidettyä korkeana. Terveyden edistäminen myös säästää yhteiskunnan varoja. Terveyden edistämisellä säästetyt rahat voidaan suunnata esimerkiksi koulutukseen, tieteeseen ja kulttuuriin.

Hälsölöften

Jag förbinder mig att göra följande i fullmäktige:

Som riksdagsledamot gör jag parlamentariska initiativ som främjar hälsan.

Jag beaktar hälsoaspekten, även mentala hälsan i alla mina besluttaganden.

Jag främjar övergången till en hälsosammare och miljövänligare kost.

I alla budgetsituationer, lovar jag bedöma alla möjligheter att utjämna hälsoskillnader och förminska barnfamiljers fattigdom.

Jag lovar jobba för att lågtröskels tjänster och stöd finns på lika villkor till alla förfogande för levnadssätt, motionering samt mental hälsa, genom hela livscirkeln.

Jag undersöker möjligheter att minska på kostnaden för hälsovård genom att förbättra de förebyggande åtgärderna och tidigt ingrepp.

Jag lovar främja grundandet av sjukdomsspecifika rikstäckande kvalitetsregister, samt enhetliggöra vårdpraxis.

Jag vill främja ett riksomfattande program för mental hälsa och missbruk, speciellt inriktat mot stöd för föräldrar, som räcker till år 2030.

Jag anskaffar kännedom – jag träffar årligen minst en folkhälso-organisation.

Jag jobbar för att de som redan får hjälp med sin vardag, också får hjälp i den dagliga munvården.

Jag håller reda på min egna hälsa och välmående.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Sitoudun edistämään sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ajamalla translain kokonaisuudistusta.
Sitoudun torjumaan alueellista eriarvoistumista terveyspalvelujen saatavuudessa.
Sitoudun edistämään nykyaikaisen saattohoidon saatavuttaa koko maassa.
Sitoudun puolustamaan jokaisen oikeutta puhtaaseen veteen ja hengitysilmaan.
Sitoudun esittämään lakisääteistä maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25 vuotiaille sekä perheille joihin on alle vuoden sisällä syntynyt lapsi.
Sitoudun esittämään lisämäärärahoitusta perhesuunnittelua ja naisten terveyttä edistäville kehitysyhteistyötahoille.