Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee vuonna 2017 julkaistua verkkopalvelua www.terveysehdokas.fi. Verkkopalvelua hallinnoi Hengitysliitto ry, joka huolehtii sen ylläpidosta Yksi elämä -verkoston puolesta. Yksi elämä -verkostoon kuuluvat Hengitysliitto ry:n lisäksi Aivoliitto ry, Filha ry, Suomen Diabetesliitto ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Sydänliitto ry ja Syöpäjärjestöt sekä asiantuntijatahona Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry. Saavutettavuusseloste on laadittu 20.1.2021. Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut Barabra/Heku Oy tammikuussa 2021. Arvioinnin pohjalta verkkopalvelua on päivitetty 18.1.2021

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä sivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset.

Lisätiedot

Voit esittää lisäkysymyksiä liittyen palvelun saavutettavuuteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen postilaatikko@yksielama.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000