Tommi Aalto

Tommi Aalto

Sininen tulevaisuus,
Helsinki
https://www.tomaal.fi

Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut kunnanvaltuutettuna.

Ihmisten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus ovat minulle ensisijaisen tärkeitä asioita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoitus täytyy olla kestävällä pohjalla, jotta myös tuleville sukupolville voidaan tarjota monipuoliset ja laadukkaat terveyspalvelut. Terveydenhuollossa on panostettava etenkin ennaltaehkäisyyn ja sitä kautta elintapasairauksien vähentämiseen.

Julkis- ja kouluruokailuissa on panostettava monipuoliseen ja terveyttä edistäviin ruokiin ja kasvivaihtoehtoja on tuotava lihavaihtoehtojen rinnalle. Laadukas, järkevästi koostettu ja monipuolinen ruokavalio tehostaa lasten ja nuorten kasvua sekä kehitystä, harjoittelua ja palautumista, nopeuttaa fyysistä kehitystä ja vähentää sairastelua, pienentää rasitusvammojen riskiä ja ylläpitää sopivaa kehon koostumusta ja näin vähentää mm. ylipainosta johtuvaa sairastelua ja terveydenhuollon kuormitusta.

Terveysvastuu ei kuitenkaan ole yksinomaan yhteiskunnalla, vaan kansalaisilta voidaan edellyttää myös omavastuuta terveytensä ylläpidosta.

Terveellinen ja tasapainoinen elämä vaatii myös henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämistä. Mielenterveydestä ja masennuksesta on uskallettava puhua ilman häpeää ja leimaamista. Meidän on opittava tunnistamaan masennuksen ensioireita ja masennuksen laukaisijoita, sitä miten aivot ja keho toimivat yhdessä ja vaikututtavat toisiinsa, jotta pystymme tehokkaammin torjumaan syrjäytymisen ja masentumisen riskiä ihmisten keskuudessa.

Opetussuunnitelmaan tuleekin lisätä terveystiedon yhteyteen mielenterveystieto. Haluan mielenterveyden ammattilaisen ja riittävät psykologi-, monikieliset kuraattori ja lääkäripalvelut yhdenvertaisesti jokaiseen kouluun, ei vain Helsinkiin vaan koko Suomeen, jotta jokainen, joka tuntee tarvitsevansa apua, tai tuntee jonkun toisen, jonka kokee tarvitsevan apua, saa tarvitsemaansa apua nopeasti ja vaivattomasti.

Mahdolliset kunnan julkispalveluiden yksityistämiset eivät saa asettaa terveyspalveluiden asiakkaita eriarvoiseen asemaan keskenään esim. taloudellisten lähtökohtien perusteella. Yksityisen sektorin tarjoaminen terveyspalveluiden laadun valvonta paljon on vaikeampaa kuin julkispalveluiden laadun valvonta. Valvonnan puute voi johtaa palvelun laadun heikkenemiseen. Terveydenhoitojärjestelmästämme ei ikinä saa tulla bisnestä ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella.

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin kunnanvaltuutettuna:

Sitoudun edistämään päätösten terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia kunnassani.

Varmistan, että kaavoituspäätökset edistävät kävelyä ja pyöräilyä sekä kuntalaisten mahdollisuuksia luonnossa oleiluun.

Varmistan, että kunnassani on esteettömiä ja erilaisille liikkujille sopivia liikuntapaikkoja ja liikuntapalveluja.

Edistän sitä, että kuntani käyttää Sydänmerkki-ateriajärjestelmää järjestämissään ruokapalveluissa.

Sitoudun edistämään järjestöjen toimintaedellytyksiä kunnassani mm. toiminta-avustuksilla.

Myös mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu, varmistan, että kuntani edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä eri toiminnoissaan, kuten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa.

Edistän sitä, että kunnassani asukkaat ja ammattilaiset tuntevat kunnassani toimivien järjestöjen palveluja, kuten vertaisryhmätoimintaa, kuntoutuskursseja ja liikuntaryhmiä.

Teen valtuustoaloitteen siitä, että kuntani ruokapalvelujen kilpailutuksissa ruuan terveellisyys on keskeinen kriteeri.

Tuen sitä, että kuntani vahvistaa ammattilaisten fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisen osaamista varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa.

Huolehdin siitä, että kunnassani on selkeät ja säännölliset toimintamallit kunnan ja järjestöjen yhteistyölle.

Varmistan, että kunnassani tarjotaan matalalla kynnyksellä tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Teen valtuustoaloitteen siitä, että jokaisessa koulussa on riittävät mielenterveyden ammattilaisen ja psykologi-, monikieliset kuraattori ja lääkäripalvelut yhdenvertaisesti, jotta jokainen, joka tuntee tarvitsevansa apua, tai tuntee jonkun toisen, jonka kokee tarvitsevan apua, saa tarvitsemaansa apua nopeasti ja vaivattomasti.