Petri Kaivanto

Seitsemän tähden liike,
Uudenmaan vaalipiiri
http://www.petrikaivanto.fi

Olen kolmen tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut kansanedustajana.

En suuremmin usko holhoukseen, vaan sitä pitäisi pikemmin purkaa. Ennaltaehkäisy on kansantaloudellisesti kaikissa asioissa järkevää.

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin kansanedustajana:

Huomioin kaikessa päätöksenteossa terveysnäkökulman sisältäen myös mielenterveysnäkökulman.

Lupaan työskennellä sen eteen, että matalan kynnyksen palveluja ja tukea on tasavertaisesti saatavilla niin elintapaohjaukseen, liikuntaan kuin mielenterveyteen liittyen läpi elämänkaaren.

Tutkin mahdollisuuksia pienentää terveydenhuollon kustannuksia parantamalla ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista.

Lupaan edistää sairauskohtaisten valtakunnallisten laaturekistereiden perustamista ja yhdenvertaisten hoitokäytäntöjen toteutumista.

Hankin uutta tietoa – sovin vuosittain tapaamisen vähintään yhden kansanterveysjärjestön kanssa.

Pidän huolta omasta terveydestäni ja jaksamisestani.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Pyrin siihen, että Suomen kansalaisilla on erikoissairaanhoidossa yhtäläiset oikeudet asuinpaikasta riippumatta. Mitään yksityistämistä ei tarvita, yksi valtakunnallisesti toimiva HUS 5 miljoonalle riittää.

Humanitäärinen maahanmuutto on lopetettava toistaiseksi kokonaan. Sen myötä on jo tullut kohtuuttoman suuria terveys- ja mielenterveysongelmia. Nyt on pidettävä huolta niistä, jotka ovat Suomen rajojen sisäpuolella laillisesti. Laittomat on pakkokäännytettävä.