Nina Aitola

Suomen Kristillisdemokraatit,
Hämeen vaalipiiri
https://www.facebook.com/nina.aitola

Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut kansanedustajana.

Terveyden edistäminen on aivan keskeinen asia. Se on terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, sairauksien ja terveysongelmien vähentämistä sekä terveyserojen kaventamista. Hyvinvoiva ihminen jaksaa työskennellä ja nauttii elämästä, jaksaa osallistua, ottaa kantaa ja auttaa muita.

Terveyden ennaltaehkäisyyn tulee panostaa, koska se säästää ongelmien kasautumiselta.

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin kansanedustajana:

Teen kansanedustajana ollessani eduskunta-aloitteita terveyttä edistävän käytäntöjen toteuttamiseksi.

Huomioin kaikessa päätöksenteossa terveysnäkökulman sisältäen myös mielenterveysnäkökulman.

Edistän terveellisempään ja ympäristöystävällisempään ruokavalioon siirtymistä.

Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet kaventaa terveyseroja ja vähentää lapsiperheköyhyyttä.

Lupaan työskennellä sen eteen, että matalan kynnyksen palveluja ja tukea on tasavertaisesti saatavilla niin elintapaohjaukseen, liikuntaan kuin mielenterveyteen liittyen läpi elämänkaaren.

Tutkin mahdollisuuksia pienentää terveydenhuollon kustannuksia parantamalla ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista.

Lupaan edistää sairauskohtaisten valtakunnallisten laaturekistereiden perustamista ja yhdenvertaisten hoitokäytäntöjen toteutumista.

Haluan edistää vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman laatimista ja sen toteutumista erityisesti vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta.

Hankin uutta tietoa – sovin vuosittain tapaamisen vähintään yhden kansanterveysjärjestön kanssa.

Toimin sen puolesta, että muiden hoivan varassa elävät saavat avun päivittäisessä suuhygieniassa.

Pidän huolta omasta terveydestäni ja jaksamisestani.