Mika Niikko

Perussuomalaiset,
Uudenmaan vaalipiiri
https://mikaniikko.fi/

Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut kansanedustajana.

Julkinen terveydenhuolto kaipaa kipeästi korjausta ja suunnanmuutosta. Terveydenhuolto vaikeasti sairaiden osalta ei ole enää yhdenvertainen kaikille. Erityistä tukea tarvitsevat harvinaisista ja tuntemattomista sairauksista kärsivät eivät saa lain suomassa laajuudessa terveydenhuoltoa. Heille tulee taata parempi ja oireenmukainen hoito sekä kattavampi sosiaaliturva.

Terveyden edistäminen on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää jota tulee resurssoida nykyistä paremmin.

Olen eduskunnassa ollessani ajanut vaikeasti sairastavien oikeutta terveydenhuoltoon (kuten ME/CFS, sisäilma- ja kilpirauhassairaat).
Sain ajettua eduskunnassa CFS sairaiden Duodecim tutkimusmäärärahan 2019.

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin kansanedustajana:

Teen kansanedustajana ollessani eduskunta-aloitteita terveyttä edistävän käytäntöjen toteuttamiseksi.

Huomioin kaikessa päätöksenteossa terveysnäkökulman sisältäen myös mielenterveysnäkökulman.

Edistän terveellisempään ja ympäristöystävällisempään ruokavalioon siirtymistä.

Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet kaventaa terveyseroja ja vähentää lapsiperheköyhyyttä.

Lupaan työskennellä sen eteen, että matalan kynnyksen palveluja ja tukea on tasavertaisesti saatavilla niin elintapaohjaukseen, liikuntaan kuin mielenterveyteen liittyen läpi elämänkaaren.

Tutkin mahdollisuuksia pienentää terveydenhuollon kustannuksia parantamalla ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista.

Lupaan edistää sairauskohtaisten valtakunnallisten laaturekistereiden perustamista ja yhdenvertaisten hoitokäytäntöjen toteutumista.

Haluan edistää vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman laatimista ja sen toteutumista erityisesti vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta.

Hankin uutta tietoa – sovin vuosittain tapaamisen vähintään yhden kansanterveysjärjestön kanssa.

Toimin sen puolesta, että muiden hoivan varassa elävät saavat avun päivittäisessä suuhygieniassa.

Pidän huolta omasta terveydestäni ja jaksamisestani.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Ajan ensi vaalikaudella tutkimusmäärärahaa myös muille harviinaisille sairasryhmille ja puolustan potilaita saamaan oireidenmukaista terveydenhoitoa ja sosiaaliturvaa kaikissa tilanteissa.