Mika-Erik Walls

Mika-Erik Walls

Vasemmistoliitto,
Espoo
http://www.mikaerikwalls.fi

Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut kunnanvaltuutettuna.

Terveyserot ovat kasvaneet huolestuttavasti Suomessa edelleen viime vuosikymmenen aikana ja uhkana on, että koronakriisin seurauksena ei vain hoitovelka vaan myös terveyserot tästäkin vielä kasvavat. Suomen terveyspolitiikan tavoitteena on jo vuosikymmenten ajan ollut väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. Tavoitetta ei kuitenkaan ole saavutettu. Sosio-ekonomiset tekijät, asuinpaikkakunnan terveyspalveluiden saatavuus, perustason terveyspalveluiden asiakasmaksut, pääsy erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin jne. ovat asioita, jotka suurimmaksi osaksi ovat aivan liian pitkään olleet ongelmana Suomessa. Eriarvoistumiskehitys näkyy myös lasten ja nuorten osalta vahvasti mm. kotikaupungissani Espoossa, jossa kasvavalla osalla lapsista on sairauskuluvakuutukset - lapset ovat katoamassa perusterveydenhuollosta täällä, mikä johtaa myös lastenlääkäreiden katoamiseen julkisen terveydenhuollon puolella. Vuonna 2017 jo liki 500.000 suomalaislapsella oli sairauskuluvakuutus. Sote-uudistuksessa tulee pitää huolta entistä paremmin kaikista lapsista, nuorista ja lapsiperheistä - ei harvoista ja harvenevista. Liikunnan ja terveiden elämäntapojen merkitystä ei voi liikaa korostaa mutta syrjäytymisvaarassa olevat ja jo syrjäytyneet ihmiset tarvitsevat aivan erityistä tukea ja ohjausta palvelujärjestelmässämme myös tässä asiassa. Alueet eriytyvät, sekä koko maan tasolla että kaupunkien sisällä. Olen kuluneella valtuustokaudella toiminut vahvasti eriarvoistumisen torjumisessa niin terveys- kuin sosiaalipalveluissa sekä vammaispalveluissa ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten, vauvasta vaariin - terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden edistämisessä. Olen myös Espoon vammaisneuvoston varapuheenjohtajana erittäin sitoutunut edistämään erityisesti neurokirjon ihmisten perustason terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palveluiden huomattavasti nykyistä parempaa, laadukkaampaa ja yksilölliset ratkaisut ja mukautukset huomioivaa Espoota myös heille - he ovat järjestelmässämme usein väliinputoajia ja he tarvitsevät ehyet, yhtenäiset hoitopolut, hallinnonrajat ylittävän moniammatillisen yhteistyön tuoman osaamisen ja kaikki lain heille turvaaman palvelut. Myös omaishoitajien asemaa olen edistänyt kuluneella valtuustokaudella hartiavoimin - ilman heidän korvaamatonta työpanostaan, palvelujärjestelmämme romahtaisi. Tehtävää on siis vielä paljon jäljellä ja siksi haen jatkokautta valtuusto- ja lautakuntatyölleni!

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin kunnanvaltuutettuna:

Sitoudun edistämään päätösten terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia kunnassani.

Varmistan, että kaavoituspäätökset edistävät kävelyä ja pyöräilyä sekä kuntalaisten mahdollisuuksia luonnossa oleiluun.

Varmistan, että kunnassani on esteettömiä ja erilaisille liikkujille sopivia liikuntapaikkoja ja liikuntapalveluja.

Edistän sitä, että kuntani käyttää Sydänmerkki-ateriajärjestelmää järjestämissään ruokapalveluissa.

Sitoudun edistämään järjestöjen toimintaedellytyksiä kunnassani mm. toiminta-avustuksilla.

Myös mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu, varmistan, että kuntani edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä eri toiminnoissaan, kuten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa.

Edistän sitä, että kunnassani asukkaat ja ammattilaiset tuntevat kunnassani toimivien järjestöjen palveluja, kuten vertaisryhmätoimintaa, kuntoutuskursseja ja liikuntaryhmiä.

Tuen sitä, että kuntani vahvistaa ammattilaisten fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisen osaamista varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa.

Huolehdin siitä, että kunnassani on selkeät ja säännölliset toimintamallit kunnan ja järjestöjen yhteistyölle.

Varmistan, että kunnassani tarjotaan matalalla kynnyksellä tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Vammaisten henkilöiden - lasten, nuorten ja aikuisten - terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kehittäminen on sydämenasiani. Itselläni toinen lapsistani on vaikeasti autistinen ja vaativaa erityistä tukea tarvitseva ja olen sitoutunut edistämään aivan erityisesti neurokirjon ihmisten perustason terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palveluiden huomattavasti nykyistä parempaa, laadukkaampaa ja yksilölliset ratkaisut ja mukautukset huomioivaa Espoota neurokirjon ihmisille - he ovat järjestelmässämme usein väliinputoajia ja he tarvitsevät ehyet, yhtenäiset hoitopolut, hallinnonrajat ylittävän moniammatillisen yhteistyön tuoman osaamisen - meillä on koko maassa varovastikin arvioiden toistasataa tuhatta neurokirjon diagnoosin saanutta ja monia tuhansia, joilla diagnoosia ei edes ole - heillä ei ole ehyitä, yhtenäisiä hoitopolkuja eivätkä he useinkaan saa tarvitsemiaan palveluita ja tukea. Lastensuojelussa neurokirjon lapset ovat hälyttävän suurena ryhmänä edustettuna; tämä kertoo isosta epäonnistumisesta palvelujärjestelmässämme, ja tähän meillä ei ole enää yhteiskuntanakaan varaa ja asia on korjattava - myös täällä Espoossa!