Matti Helimo

Vihreä Liitto,
Pirkanmaan vaalipiiri
https://www.helimo.fi

Olen neljän tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut kansanedustajana.

Terveyden edistäminen parantaa ihmisen elämänlaatua ja luo hyvinvointia. Ennaltaehkäisevä terveyden edistäminen säästää pitkällä aikavälillä yhteiskunnan varoja ja nuo varat voidaan investoida mm. varhaiskasvatukseen, koulutukseen, vanhustenhoitoon ja vammaispalveluihin.

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin kansanedustajana:

Edistän terveellisempään ja ympäristöystävällisempään ruokavalioon siirtymistä.

Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet kaventaa terveyseroja ja vähentää lapsiperheköyhyyttä.

Lupaan työskennellä sen eteen, että matalan kynnyksen palveluja ja tukea on tasavertaisesti saatavilla niin elintapaohjaukseen, liikuntaan kuin mielenterveyteen liittyen läpi elämänkaaren.

Tutkin mahdollisuuksia pienentää terveydenhuollon kustannuksia parantamalla ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista.

Lupaan edistää sairauskohtaisten valtakunnallisten laaturekistereiden perustamista ja yhdenvertaisten hoitokäytäntöjen toteutumista.

Haluan edistää vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman laatimista ja sen toteutumista erityisesti vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta.

Hankin uutta tietoa – sovin vuosittain tapaamisen vähintään yhden kansanterveysjärjestön kanssa.

Pidän huolta omasta terveydestäni ja jaksamisestani.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Edistän lasten ja nuorten liikunnan lisäämistä eri tavoin. Liikkumattomuuden riskit ovat paitsi yksilöiden, niin myös kansantaloudellinen ongelma.
Haluan edistää ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävää liikuntaa.
Esitän lisäpanostuksia varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen opintojen kansalaistaitojen opetukseen, johon terveyden edistäminen ja ylläpitäminen kuuluu. Ongelmien ennaltaehkäisy on aina inhimillisempää, vaikuttavampaa ja edullisempaa, kuin niiden jälkikäteen ratkaiseminen.