Marja-Liisa Lohikoski

Suomen Kristillisdemokraatit,
Uudenmaan vaalipiiri

Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut kansanedustajana.

Terveys on koko elämän perusta. Jos mieli on järkkynyt ei hyvätkään asiat toimi ja jos fyysinen terveys on heikko ei voi toteuttaa niitä hyviä asioita joita osaisi. Paraskaan fyysinen terveys ei kuitenkaan takaa hyvää elämää jos henkinen ja hengellinen hyvinvointi on pielessä.

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin kansanedustajana:

Teen kansanedustajana ollessani eduskunta-aloitteita terveyttä edistävän käytäntöjen toteuttamiseksi.

Huomioin kaikessa päätöksenteossa terveysnäkökulman sisältäen myös mielenterveysnäkökulman.

Edistän terveellisempään ja ympäristöystävällisempään ruokavalioon siirtymistä.

Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet kaventaa terveyseroja ja vähentää lapsiperheköyhyyttä.

Lupaan työskennellä sen eteen, että matalan kynnyksen palveluja ja tukea on tasavertaisesti saatavilla niin elintapaohjaukseen, liikuntaan kuin mielenterveyteen liittyen läpi elämänkaaren.

Tutkin mahdollisuuksia pienentää terveydenhuollon kustannuksia parantamalla ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista.

Lupaan edistää sairauskohtaisten valtakunnallisten laaturekistereiden perustamista ja yhdenvertaisten hoitokäytäntöjen toteutumista.

Haluan edistää vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman laatimista ja sen toteutumista erityisesti vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta.

Hankin uutta tietoa – sovin vuosittain tapaamisen vähintään yhden kansanterveysjärjestön kanssa.

Toimin sen puolesta, että muiden hoivan varassa elävät saavat avun päivittäisessä suuhygieniassa.

Pidän huolta omasta terveydestäni ja jaksamisestani.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Haluan lisätä hengellisen hyvinvoinnin osuutta; pois Jumalan pilkka ja lähimmäisen mollaaminen mediasta, pois uskonnon varjolla tapahtuva kiristys. Ihmisellä on vapaa tahto ja kaikkia yksilöitä myös raamattuun ja Jumalaan uskovia pitää kunnioittaa. Vihapuhe ja elämänkatsomuksen halventaminen voi johtaa mielenterveydellisiin ongelmiin.