Maarit Koivisto

Vasemmistoliitto,
Varsinais-Suomen vaalipiiri
https://www.facebook.com/maariteduskuntaan

Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut kansanedustajana.

Terveyden edistäminen on tärkeää sillä se ehkäisee tarpeetonta inhimillistä kärsimystä ja ennenaikaisia kuolemia. Terveyden edistäminen myös pitää yhteiskuntamme pyörät pyörimässä kun yhteiskunnan jäsenet pysyvät terveempänä ja toimintakykyisempänä ja pystyvät sen vuoksi paremmin osallistumaan yhteiskunnan ja omien yhteisöjensä toimintoihin. Lisäksi terveydenhuollon näkökulmasta terveyden edistäminen on tärkeää, jotta rajalliset terveydenhuollon resurssit saadaan riittämään useammalle ja hoidon laatu pidettyä korkeana. Terveyden edistäminen myös säästää yhteiskunnan varoja. Terveyden edistämisellä säästetyt rahat voidaan suunnata esimerkiksi koulutukseen, tieteeseen ja kulttuuriin.

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin kansanedustajana:

Teen kansanedustajana ollessani eduskunta-aloitteita terveyttä edistävän käytäntöjen toteuttamiseksi.

Huomioin kaikessa päätöksenteossa terveysnäkökulman sisältäen myös mielenterveysnäkökulman.

Edistän terveellisempään ja ympäristöystävällisempään ruokavalioon siirtymistä.

Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet kaventaa terveyseroja ja vähentää lapsiperheköyhyyttä.

Lupaan työskennellä sen eteen, että matalan kynnyksen palveluja ja tukea on tasavertaisesti saatavilla niin elintapaohjaukseen, liikuntaan kuin mielenterveyteen liittyen läpi elämänkaaren.

Tutkin mahdollisuuksia pienentää terveydenhuollon kustannuksia parantamalla ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista.

Lupaan edistää sairauskohtaisten valtakunnallisten laaturekistereiden perustamista ja yhdenvertaisten hoitokäytäntöjen toteutumista.

Haluan edistää vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman laatimista ja sen toteutumista erityisesti vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta.

Hankin uutta tietoa – sovin vuosittain tapaamisen vähintään yhden kansanterveysjärjestön kanssa.

Toimin sen puolesta, että muiden hoivan varassa elävät saavat avun päivittäisessä suuhygieniassa.

Pidän huolta omasta terveydestäni ja jaksamisestani.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Sitoudun edistämään sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ajamalla translain kokonaisuudistusta.
Sitoudun torjumaan alueellista eriarvoistumista terveyspalvelujen saatavuudessa.
Sitoudun edistämään nykyaikaisen saattohoidon saatavuttaa koko maassa.
Sitoudun puolustamaan jokaisen oikeutta puhtaaseen veteen ja hengitysilmaan.
Sitoudun esittämään lakisääteistä maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25 vuotiaille sekä perheille joihin on alle vuoden sisällä syntynyt lapsi.
Sitoudun esittämään lisämäärärahoitusta perhesuunnittelua ja naisten terveyttä edistäville kehitysyhteistyötahoille.