Anne Paavilainen

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue,
Satakunnan vaalipiiri
https://annepaavilainen.fi

Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut kansanedustajana.

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä hyvinvoinnista. Eriarvoistuminen myös terveyden osalta on johtanut hyvinvoinnin kokonaisuuden heikentymiseen.Jokaisen hyvinvointi on sekä inhimillisyys kysymys että iso kansantaloudellinen kysymys. Hyvinvoivassa yhteiskunnassa, kun yksilö voi hyvin, myös talous voi pääasiallisesti paremmin.

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin kansanedustajana:

Teen kansanedustajana ollessani eduskunta-aloitteita terveyttä edistävän käytäntöjen toteuttamiseksi.

Huomioin kaikessa päätöksenteossa terveysnäkökulman sisältäen myös mielenterveysnäkökulman.

Edistän terveellisempään ja ympäristöystävällisempään ruokavalioon siirtymistä.

Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet kaventaa terveyseroja ja vähentää lapsiperheköyhyyttä.

Lupaan työskennellä sen eteen, että matalan kynnyksen palveluja ja tukea on tasavertaisesti saatavilla niin elintapaohjaukseen, liikuntaan kuin mielenterveyteen liittyen läpi elämänkaaren.

Tutkin mahdollisuuksia pienentää terveydenhuollon kustannuksia parantamalla ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista.

Haluan edistää vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman laatimista ja sen toteutumista erityisesti vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta.

Hankin uutta tietoa – sovin vuosittain tapaamisen vähintään yhden kansanterveysjärjestön kanssa.

Pidän huolta omasta terveydestäni ja jaksamisestani.