Anne Aholainen

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue,
Savo-Karjalan vaalipiiri
http://anneaholainen.blog

Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut kansanedustajana.

Terveyden edistäminen on ennaltaehkäisevää toimintaa. Yksilötasolla terveyden edistämisellä lisätään sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä toimintakykyä eri elämänvaiheessa. Laajemmalla tasolla terveyden edistämisellä vähennetään sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Yhteiskunnassa pitää luoda mahdollisuuksia elää terveyttä edistävästi sekä kannustaa terveisiin elämän valintoihin. Erityisesti täytyy löytää uusia tapoja edetä sellaisten ihmisten parissa, joille liikkuminen tai muu hyvinvointia lisäävä toiminta ei ole luontaista.

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin kansanedustajana:

Teen kansanedustajana ollessani eduskunta-aloitteita terveyttä edistävän käytäntöjen toteuttamiseksi.

Huomioin kaikessa päätöksenteossa terveysnäkökulman sisältäen myös mielenterveysnäkökulman.

Edistän terveellisempään ja ympäristöystävällisempään ruokavalioon siirtymistä.

Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet kaventaa terveyseroja ja vähentää lapsiperheköyhyyttä.

Lupaan työskennellä sen eteen, että matalan kynnyksen palveluja ja tukea on tasavertaisesti saatavilla niin elintapaohjaukseen, liikuntaan kuin mielenterveyteen liittyen läpi elämänkaaren.

Tutkin mahdollisuuksia pienentää terveydenhuollon kustannuksia parantamalla ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista.

Lupaan edistää sairauskohtaisten valtakunnallisten laaturekistereiden perustamista ja yhdenvertaisten hoitokäytäntöjen toteutumista.

Haluan edistää vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman laatimista ja sen toteutumista erityisesti vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta.

Hankin uutta tietoa – sovin vuosittain tapaamisen vähintään yhden kansanterveysjärjestön kanssa.

Toimin sen puolesta, että muiden hoivan varassa elävät saavat avun päivittäisessä suuhygieniassa.

Pidän huolta omasta terveydestäni ja jaksamisestani.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Olen edistämässä hyvinvointiketjujen rakentamista, joissa myös kolmannella sektorilla on suunniteltu ja selkeä rooli hyvinvointia ja terveyttä edistävänä toimijana.